College tevreden over Twente Milieu

Natuur & Milieu

Hete lucht onkruidbestrijding

Borne | Jaarlijks wordt er een monitor uitgevoerd op de werkzaamheden van Twente Milieu. Aandachtspunten hierin zijn klanttevredenheid, kwaliteit en kosten. Ook de resultaten van de inzameling van restafval wordt als graadmeter gebruikt voor het gevoerde afvalbeleid, en dat is dalende. “Natuurlijk keurt Twente Milieu zijn eigen vlees met deze rapportage, maar we hebben maandelijks contact. En dat verloopt prima, ik zie dan ook geen noodzaak zaken anders aan te pakken”, zo ligt wethouder Kotteman toe.

De conclusie is niet alleen tot stand gekomen met de gegevens van Twente Milieu. Het onderzoek bij: "Waar staat je gemeente", dat door bewoners wordt gewaardeerd met rapportcijfer 6,5, levert een ruime voldoende op. Het restafval is gedaald van 232 kilo naar 176 kilo per inwoner. “We streven in 2020 naar 100 kilo en tien jaar later naar 50 kilo. We hebben dus nog wel even te gaan, in Hengelo scoren ze nu al 120 kilo”, aldus de portefeuillehouder.

Lager cijfer
Het rapportcijfer 6,5 is lager dan in 2015 jaar, toen werd er een score behaald van 7,1. Enkele wegen zoals de Veldovenweg en de Oude Deldensestraat verkeerden in een slechte staat. Verder werd er omgeschakeld met de bestrijding van onkruid naar hete lucht onkruidbestrijding. Kotteman,“bewoners zagen voorheen geen onkruid, want dat werd chemisch bestreden en nu gebeurt dat achteraf. Dat is een andere beleving, maar met 6,5 zijn we zeker tevreden”. (WA)