Stichting Twickel, geen Windturbines bij Buren

Algemeen

Veel Bornse weerstand

Borne/Delden-“Het bestuur van de Stichting Twickel gaat het voorstel voor twee windturbines bij het knooppunt Borne niet steunen. Het is foeilelijk in het landschap, het past hier niet. De overheid zelf zou de regie hierover in handen moeten houden en niet uitbesteden aan particulieren”, zo sloot Egbert Jaap Mooiweer zijn betoog af. Hij sprak voor een bomvolle zaal in ’t Hoogspel in Delden waar het merendeel van de aanwezigen Bornse inwoners waren.

De actiegroepen Buren tegen windmolens (Hof van Twente) en Stichting Twickelrand (Borne) hadden deze informatieavond belegd. Dit alles naar aanleiding van de plannen van de familie Kristen, om aan de rand van A1/A35 twee 210 meter hoge windturbines te plaatsen. De eerste spreekster was Sylvia van Manen, huisarts uit Den Bosch. Zij ging in op ervaringen die zij in de praktijk had opgedaan met het sonore laag frequente geluid. Eerst schetste ze haar eigen ervaringen met mensen die allerlei klachten kregen zoals slaapproblemen, hartkloppingen, hoofdpijn, prikkelbaarheid, angst en concentratie verlies. Ook vertelde ze over de onderzoeken van andere landen. “Maar wetenschappelijk is er nog niets vastgesteld, daarom pleit ik er voor dat er nader onderzoek komt, er zijn aanwijzingen genoeg”.

’s Nachts grasmaaien
Rob Rietveld is voorzitter van Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windmolens. Hij vertelde over ervaringen elders in Nederland. “Natuurlijk is het geluid van een wind turbine wat betreft het volume te vergelijken met een grasmaaier. Maar niemand vindt het leuk als je buurman ’s nachts gaat grasmaaien want turbines die draaien ook dan door”. De situering aan de snelweg zal nauwelijks een versterking van het geluidsniveau brengen, zo gaf hij aan. Een mogelijke waardevermindering is via planschade deels te compenseren, alleen de laatste vijf procent niet. “Stel dat het doorgaat dan geef ik u graag mee om dit onder voorwaarden te doen. Met de partij die het wil uitvoeren is daar altijd over te praten”.

Beeldkwaliteitsplan
Landschapsarchitect André Bijkerk had een aantal ruimtelijke studies gemaakt die rekenkundig klopten. Duidelijk was hier te zien hoe groot het effect op de horizon zou zijn met de 210 meter hoge windturbines. “Het is niet alleen de hoogte maar het beweegt ook nog, ik noem het horizonvervuiling. Planologie is kennelijk een oud woord geworden bij de gemeentes. Daarin werd ook gekeken naar een beeldkwaliteitsplan. Er is een recht op ongestoord landschap en we hebben hier toch een toplandschap, en dat moeten we zo houden” aldus Bijkerk.

Heftige reacties
In de pauze konden er vragen worden gesteld en daar werd driftig gebruik van gemaakt. Sommigen waren wel heftig met hun reacties. Zoals een jonge bewoner van de Leemweg uit Borne. “Ik ben zakenman en werk 80 uur per week. Enkele jaren geleden ben ik hier komen wonen met een prachtig vrij uitzicht vanaf mijn terras. Als ik mij dan voorstel waar ik dan tegen aan ga kijken, dan wordt ik gek. Ik koop een tankwapen en schiet die turbine aan diggelen”. Maar niet iedereen was zo heftig. Henny Nijenhuis van de Stichting Twickelrand wil met zijn groep alleen een tegengeluid laten horen voor de plannen. Niet iedereen is tegen windmolens, maar alleen niet dicht bij woningen, zoals hij verduidelijkt.

Gemiste kans
De initiatiefnemers van de windturbines, Annemarie en Bert Kristen uit Ambt Delden, waren wel in de zaal aanwezig. Na afloop gaf Annemarie wat commentaar. “Ik begrijp de vele bezwaren die er zijn. Jammer dat er niet wordt verteld dat we wel 69% van de Bornse energie behoefte kunnen opwekken. Met bezwaarden willen we altijd praten, oplossingen zijn er altijd. We hebben nog geen aanvragen ingediend, we willen alleen maar samen met de omwonenden dit plan realiseren. We willen het heel erg graag, als het niet door kan gaan jammer, maar het is dan een gemiste kans”. (WA)