Statenfracties GroenLinks en PvdA op werkbezoek in Zenderen

Algemeen

Zenderen | Een delegatie van de Statenfracties van GroenLinks en de PvdA is zaterdag 24 november op bezoek geweest om ter plekke de verkeersproblematiek in en om Zenderen te bekijken en te bespreken. Het bezoek was op uitnodiging van de fractie van Groen Links/Partij van de Arbeid Borne en de besturen van beide partijen.

Provinciale Staten heeft zich eerder over deze kwestie uitgelaten. Op 27 juni 2018 heeft zij laten weten dat een grote boog (5 variant) om Zenderen heen als een duurzame oplossing gezien kan worden. Hierdoor zullen zowel Borne als Zenderen ontlast worden. Beide Statenfracties hebben met de fractieleden en de besturen van GroenLinks/PvdA Borne in en om Borne en Zenderen op de fiets de situatie in het veld in ogenschouw genomen. Daarbij werden de verschillende situaties helder toegelicht door Fons Lohuis van de actiegroep Zenderen. Tevens hebben zij gesproken met inwoners die nu al dagelijks hinder ondervinden.

Tijdens een lunch bij het Sindron (Aveleijn) in Zenderen werden de ervaringen doorgesproken. Een oplossing zoals de 5B variant, eventueel gecombineerd met de werkzaamheden aan de A1, kwam naar voren als de meest logische.