Senioren wijzer

Algemeen

Informatie vanuit Wijkracht – Welzijn Ouderen Borne (WOB) in samenwerking met de Ouderenbonden Unie KBO, PCOB en ABOB. Vanuit onze betrokkenheid bij de senioren in Borne willen we u informeren over onze activiteiten.

Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht (WOB) biedt praktische informatie, advies en ondersteuning aan senioren in Borne. Ons kantoor is in Kulturhus de Bijenkorf. Wij zijn echter niet altijd op kantoor aanwezig. Om te voorkomen dat u een dichte deur treft, kunt u bellen of mailen voor een afspraak: daarbij is het niet van belang hoe groot of klein uw vraag is. WOB T: 088 945 5760 E: welzijnouderenborne@wijkracht.nl www.woborne.nl

Drie ouderenbonden in Borne: de Algemene Bond Ouderen Borne (ABOB) de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO en de Protestant Christelijke Ouderen Borne (PCOB). Uw belangen worden door de bonden breed vertegenwoordigd. Daarnaast kunt u deelnemen aan maandelijkse informatieve en ontspannende activiteiten. Heeft u al eens overwogen om lid te worden? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. U bent van harte welkom!

KBO AFD. BORNE Secretariaat Dhr. B. van Loenen, T: 074 - 266 24 87, E: bemavanloenen@ziggo.nl PCOB AFD. BORNE Secretariaat Dhr. A. van Harten, T: 074 - 266 68 39, E: a.van.harten@home.nl ABOB Secretariaat Dhr. H. de Winter, T: 074 – 266 5057, E: j.dewinter2@telfort.nl

Vooruitblikken en terugkijken Zo aan het einde van het jaar, als de dagen korter worden, is er traditiegetrouw tijd voor bezinning. Niet om het zwaar te maken, wel om even stil te staan! Wij hopen van harte dat er meer lief dan leed is of een zeker evenwicht. Weet u, dat de deskundigen vanuit onderzoeken aangeven dat ouderen vaker gelukkig zijn dan jonge generaties? De oorzaak ligt in uw levenservaring en betere mogelijkheden tot relativeren. Misschien een gedachte om eens bij stilt te staan.

Wij wensen u prettige feestdagen toe, en alle goeds in het nieuwe jaar! De gezamenlijke ouderenbonden ABOB, KBO en PCOB en Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht.

Agenda van activiteiten

* Vanaf zondagmiddag 13 januari bent u welkom bij ‘In gesprek met elkaar’. Op deze bijeenkomsten neemt verhalenverteller Minke de Jong u mee met haar verhaal in het thema van de middag. Aansluitend volgen inspirerende gesprekken, in een ontspannen sfeer. Aanvang 14.30 uur tot 16.00 uur in ontmoetingsruimte La Laiterie, Molenstraat 70. Geef u op voor deze inspirerende maar bovenal prettige middagen op 13 januari, 10 februari en 10 maart. Kosten 15,00 euro voor 3 bijeenkomsten of 5,00 euro per keer. (incl. Koffie/thee met iets lekkers) Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met Joke Boevink: 06-34343688 of j.boevink@wijkracht.nl

* In het nieuwe jaar hopen we als PCOB onze Nieuwjaarsbegroeting te houden in de Fontein en wel op maandagmiddag 14 januari. Aansluitend kunt u dan weer genieten van het alom bekende stamppotbuffet. De aanvang is in verband met het buffet om 15.30. Wilt u zich daarvoor alstublieft opgeven vóór 3 januari bij dhr. Jan van der Weide, 074-2665414 of ajvdweide@gmail.com.

* Op 15 januari 2019 is de jaarvergadering van de KBO gepland met aansluitend een bingo. In deze vergadering wordt verslag gedaan aan de leden over het afgelopen jaar en wordt inzicht gegeven in de financiële positie.

* Donderdagavond 17 januari treedt het koor ‘De Borghenders’ op tijdens de eerste ontspanningsavond van de ABOB in dit nieuwe jaar. Natuurlijk komen de dames ook weer rond met de loten voor de emmers met boodschappen. We hopen op veel plubliek in de grote zaal in het Kulturhus. Aanvang 19.30 uur – Afsluiting 21.30 uur.

BASISCURSUS KOKEN VOOR 50+ HEREN Half januari start weer een nieuwe cursus voor zes man in wijkgebouw ‘De Letterbak, Clematishof 6. Al 12 jaar een gezellige en leerzame serie van 10 lessen op vrijdag, met daarna het opeten van de zelf klaargemaakte maaltijd. We beginnen om half tien met koffie en het bespreken van de recepten en zijn voor twee uur klaar. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Deelnemers uit heel Twente zijn welkom. De kosten bedragen slechts € 125,00 in totaal. Informatie en aanmelden bij Joke Avegaart, T: 074 – 266 3728

ONTMOETEN, SPORTEN EN BEWEGEN Heeft u de wens om in het nieuwe jaar activiteiten op te pakken samen met anderen? Lang niet iedereen weet de vele activiteiten in gemeente Borne te vinden. Om u daarbij te helpen is er een brochure om u te inspireren en uit te nodigen om kennis te komen maken en mee te gaan doen. Het geeft een overzicht van vele activiteiten en mogelijkheden om een hobby te delen, een spel te doen, te gaan wandelen of sporten of ..

De brochure samengesteld door Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht in samenwerking met Borne Sport en kunt u ophalen in het Kulturhus of gemeentehuis. Of kijk op onze website: www.woborne.nl/wat_is_er_in_borne_te_doen/