Schuld, de gemeente gaat helpen

Algemeen

Vroeg signaleren is een prima remedie

Borne | Een op de vijf gezinnen heeft problemen en heeft schulden gemaakt. De gemeente Borne wil dit vroeg signaleren en hulp aanbieden. “Een schuld van € 5000 is makkelijker weg te werken dan € 40.000.” zo geeft wethouder Martin Velten aan. Hij wil ieder inwoner van Borne met beginnende schuld concrete hulp aan gaan bieden.

Martin Velten is blij met het project voorstel Vroegsinalering. “In Nederland hebben 1,2 miljoen huishoudens betalingsproblemen en schulden. Daarvan zijn er slechts 90.000 die gebruik maken van schuldhulp instanties. Wij willen voorkomen dat het zover komt. Er is sprake van een “stille armoede” vooral onder ouderen die alleen AOW hebben, en daar willen we helpen”. Wel geeft hij aan dat Borne wat hogere inkomens heeft waardoor het landelijk percentage zeer waarschijnlijk niet gehaald zal worden.

Aanpak, privacy
Als er betalingsachterstanden ontstaan van vaste lasten, bijvoorbeeld aan huur, water, energie, zorgverzekering, melden bedrijven dit. De gemeente Borne bepaalt welke meldingen worden opgepakt. Hierna wordt dit doorgezet naar een professionele organisatie die in Borne de vroegsignalering uitvoert. Er wordt contact gezocht met de betrokkene zonder dat die een hulpvraag heeft gesteld. Hierbij zal de huidige privacy wetgeving gehanteerd worden. Er wordt een drietal pogingen gedaan om een huisbezoek af te leggen. Niet alleen wordt de inwoner actief hulp aangeboden op het gebied van financiën, maar ook op andere leefgebieden (sociaal domein breed). De resultaten van het huisbezoek worden neergelegd in een plan van aanpak. Daarmee is het traject afgerond.

Regionale samenwerking
Regionaal is Borne, samen met alle 14 Twentse gemeenten, aan het werk om de schuldenproblematiek aan te pakken. Eerder hebben ze besloten om de Regeling uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB) uit te voeren. Hiermee krijgen mensen de kans om uit de bronheffing te komen, hun schulden bij Menzis af te lossen én zich per direct weer aanvullend te verzekeren. Dit wordt sinds januari 2018 uitgevoerd. Het beleid van de gemeente Borne heeft als lange termijndoel dat iedere inwoner van Borne meedoet en meetelt. Uitgangspunten zijn dat iedereen zo lang mogelijk mee kan blijven doen. Hierbij staat centraal dat er geen mensen tussen wal en schap vallen en dat het beleid en de uitvoering van participatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp maximaal op elkaar wordt afgestemd.

Investeren loont
Investeren in vroegsignalering loont. Onder andere uit onderzoek naar het rendement van vroegsignalering, dat door Panteia is uitgevoerd in 2014 in Amsterdam, blijkt dat elke geïnvesteerde euro in vroeg signalering de gemeente Amsterdam (en daarmee de maatschappij) ruim het dubbele oplevert. Uit andere gemeenten die recent gestart zijn met vroeg signalering blijkt dat de eerste tendensen positief zijn. Zo wordt gemiddeld 70% van de huishoudens bereikt en blijkt dat van deze groep slechts 20% al eerder in beeld was bij de gemeente. Het gaat bij vroeg signalering dus echt om mensen die niet eerder in beeld waren en nog geen hulpvraag bij de gemeente hadden neergelegd. (WA)