Overweg kruising Deldenstraat wordt verbreed

Algemeen

Borne | De spoorwegovergang in de Deldensestraat wordt begin volgend jaar aangepakt. De gemeente Borne is het met Pro Rail eens geworden over vrij liggende fiets- en voetpaden en daarvoor zal de overweg aan beide zijden verbreed worden. Er komen verharde geleiders die de fietsers beschermen voor het gemotoriseerde verkeer. De totale kosten komen neer op 1,7 miljoen euro. Door subsidies kost het de Bornse gemeenschap uiteindelijk 427.000 euro.

Bij de overweg komen, net als in een flessenhals, drie verkeersstromen bij elkaar, gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Er hebben zich nog geen ongevallen voorgedaan, volgens wethouder Herman Mulder. “Wel vinden we het een onveilige situatie, en samen met Pro rail zijn we hier al ander half jaar mee bezig. Het is de derde stapsteen in de Totaalvisie. Het kost best veel geld, en dat zit hem niet in te verwerven gronden. Het zijn de schakelkasten die een grote kostenpost zijn”. In de Totaalvisie heeft de gemeente vastgelegd hoe het beste de spoorse doorsnijding van de vijf spoorwegovergangen geregeld moet worden. Stapsteen één regelt de verbindingsweg.

Meevaller
De kosten van het aanleggen van vrij liggende fietspaden op de overweg worden door ProRail geraamd op €1.710.000. De helft wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van de andere helft, draagt provincie Overijssel, middels een subsidie Kernnet Fiets, 50% bij. Dit betekent dat gemeente Borne 25% van de totale kosten voor haar rekening neemt. Dit is een bedrag van €427.500. “Een kleine meevaller want in eerder plannen hadden we op €750.000 gerekend. Het restant gaan we weer aan de reserves voor de totaalvisie toevoegen. Misschien wel voor een fietstunnel in de Bornerbroeksestraat ”, zo weet Mulder. (WA)