Onderzoek naar lokale energie inkoop

Algemeen

Borne | De gemeente Borne gaat zich actief opstellen om plaatselijk opgewekte energie in te de kopen. Al sinds 2005 werken 14 gemeentes samen om energie in te kopen. De verduurzaming van deze energie inkoop is een belangrijk punt en zal moeten leiden tot een nieuwe aanbesteding. Een ambtelijke werkgroep, waarin de gemeentes en de Veiligheidsregio Twente zitting hebben gaan dit voorbereiden en begeleiden. Dit zal moeten leiden tot een inkoopcontract waarin de geleverde energie niet alleen duurzaam opgewekt is, maar zoveel mogelijk ook lokaal is opgewekt.

In 2015 ondertekende 195 landen het ‘Akkoord van Parijs’. Dit om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 49%. Tegen deze achtergrond is in het voorjaar van 2018 de Twentse energiestrategie tot stand gekomen. Daarin is vastgelegd dat Twente in 2050 energieneutraal wenst te zijn. Dit visiedocument kent een uitvoeringsagenda. Een van de daarin opgenomen uitvoeringsmaatregelen bestaat uit de “gezamenlijke inkoop van lokaal opgewekte duurzame energie”.

Wethouder Herman Mulder over de Bornse vertaling daarvan. ” Ik zie op de Bornse daken al behoorlijk wat zonnepanelen verschijnen. We willen graag onderzoeken of er ook plekken zijn waar we collectief energie kunnen opwekken”. De gemeente gaat, Borne Energie en Duurzaam Borne, benaderen om te bezien welke mogelijkheden er lokaal zijn. Voor 2019 zijn voor de levering van aardgas en elektriciteit contracten gesloten. De gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Enschede en Losser hebben voor de levering van elektriciteit in 2019 een contract met Twence. De overige 10 gemeenten, waaronder de gemeente Borne, hebben een contract met Green Choice. Aardgas wordt voor alle gemeenten in 2019 geleverd door Eneco. (WA)