Nieuwe beheerders gebouw begraafplaats

Algemeen

Borne | De entree van de algemene begraafplaats aan de Von Bönninghausenstraat krijgt een heel ander aanzicht. Er komt een duurzaam en representatief ontvangstgebouw. Het nieuwe ontvangstgebouw heeft een toilet voor bezoekers, een kleine ontvangstruimte voor nabestaanden, ruimte voor de vrijwilligers op de begraafplaats en een omkleedruimte voor de geestelijken. Daarnaast zijn er plannen voor vervanging van een opslagbox, en een schuur.

De plannen van de renovatie zijn tot stand gekomen na overleg met de vrijwilligers, de beheerder, de begrafenisverenigingen St. Barbara en Helpt Elkander. Allen zijn enthousiast over het ontwerp. Het huidige complex is 40 jaar oud. Wethouder Kotteman omschrijft het als volgt: “het gaat rond de 7 ton kosten, maar omdat er onderhoud was gepland en we duurzame maatregelen treffen, hoeft het niet al teveel geld te kosten. We gaan ervan uit, het met gesloten beurs te kunnen realiseren”.

Kosten
De stichtingskosten worden geschat op €605.500,- Vanuit de realisatie van het crematorium komt een bijdrage van €30.000,-. De raad heeft in 2018 reeds €51.500,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van het beheerdersgebouw. De structurele kapitaallasten van het huidige gebouw €2.500,- kunnen vervolgens bij de begrotingsbehandeling 2020 vrij komen te vallen. Het ontwerp is gemaakt door Te Kiefte Architecten. Er zal gasloos en energie neutraal worden gebouwd. Dit bespaart op jaarbasis 2000 euro aan energielasten.

Fietsenstalling en materiaalopslag
Naast het hoofdgebouw zal, achter het hek, een fietsenstalling worden aangelegd. Daar is nu de materiaalopslag gesitueerd. Deze zal verplaatst wordt naar achteren. Dit alles in dezelfde stijl van het hoofdgebouw. WA