Kringloop geeft meer dan € 30.000 aan goede doelen

Algemeen

Borne | Afgelopen donderdag hield de Kringloop Borne weer haar jaarlijkse goede-doelenavond. Op deze avond geeft de Kringloop geld aan goede doelen die een connectie hebben met de Bornse samenleving. Dit jaar was dat een bedrag van € 30.750.

De avond begon om 19.00 uur. Na het welkomstwoord van de voorzitter Ab Weinreder nam bestuurslid Henk Boenink het woord. Hij vertelde dat de kringloop uit zijn jasje groeit en dat men op zoek is naar nieuwe ruimte. Daarvoor heeft de kringloop contact gezocht met de gemeente. Er is een 3 sporen beleid uitgeschreven. Spoor 1 is nieuwbouw op de Veldkamp, spoor 2 is verbouw van bestaande panden, spoor 3 is blijven waar ze nu zitten. Er is nog een lange weg te gaan, maar in januari zal zeer waarschijnlijk duidelijk worden welk spoor gevolgd gaat worden.

Vervolgens nam Johan de Vos het over, hij is voormalig bestuurslid en was gevraagd de presentatie van de uitreiking aan de goede doelen op zich te nemen. Onder andere de volgende doelen kregen geld:
Stichting Furaha € 500
Vlinderkind € 1000
Hulp aan Sri Lanka € 1000
Noodopvang dakloze asielzoekers € 3000
Hertenkamp Borne € 1000
Kerstherberg € 1000
Stichting Shoma € 1000
Stichting Kids vooruit € 1000
Skik € 1000
Stichting Bangalore € 1000

Daarnaast zijn er nog bedragen uitgereikt op andere momenten zoals:
Onderhoud en trainingen AED’s bij
Bornse buurt- en sport verenigingen € 8500
Stimuleringsfonds Borne € 5000
Borne Boeit € 2000

Bedragen tussen de € 250 en € 500 waren er voor: GET IT Free, Rolstoelwandelgroep, Fietswens, Activiteiten Dijkhuis, Wijkracht/Duofiets, Vrijwilligers beurs, Verbonden in licht, Ijsbaan Borne, Buurtbus en Dhr B Koenderink (20 kerstpakketten). In het afgelopen jaar heeft de kringloop ook nog schenkingen in natura gedaan aan o.a. het poorthuis op de begraafplaats, via officiële instanties aan burgers die in de problemen zaten, musea en andere organisaties die ondersteund konden worden. Het credo van de kringloop in deze is dan ook: ‘wat Borne ons brengt, geven wij aan Borne terug’.

Na de uitreiking volgde nog een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje, waarna iedereen tevreden naar huis ging.(FvdP)