Ellie Verschoor is gestopt als raadslid GB90 en ontving een lintje

Algemeen

Borne| Gemeenteraadslid Ellie Verschoor van GB90 is vorige week onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was een van de medeoprichters van Gemeente Belangen 90 (GB90). burgemeester Rob Welten speldde haar de versierselen op tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Welten prees de inzet van Verschoor waarbij haar verbindende factor in de raad een mooie eigenschap van haar was. Na het officiële gedeelte werd in deze zelfde vergadering Roelof-Jan Naaktgeboren geïnstalleerd als nieuw raadslid voor GB 90.

Vijftien jaar was Ellie Verschoor raadslid van de gemeente Borne. Eerst voor een termijn van tien jaar en later nog een keer voor een termijn van vijf jaar. Mederaadslid Bram Donkers prees haar nuchterheid en vechtlust en vond het toch jammer dat ze er mee stopte. In haar dankwoord ging Ellie in op de veranderingen die ze al die jaren had meegemaakt. Wel gaf ze aan nu niet meer terug te keren als raadslid, in tegenstelling tot vijf jaar geleden, toen keerde ze na haar vertrek toch weer terug. Het voorzitterschap van de GB90 fractie wordt overgenomen door Mike de Boer. (WA)