Eerste vuurwerkvrije zone ingesteld

Algemeen

Borne | Het dierenparkje, Bonte Koe, achter Het Dijkhuis werd als eerste aangemerkt als vuurwerkvrij zone. Herman Ellenbroek van de Stichting “Bonte Koe”, zoals ook het dierenparkje heet, kreeg het bord met tekst ‘ Vuurwerkvrije Zone’ uitgereikt. Het initiatief tot het instellen van vuurwerkvrije zones werd geopperd in het Bornepanel. Vervolgens werd het bord ontworpen door leerlingen van het Twickel College Borne. Naast het dierenparkje zijn nog vier andere locaties aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Het dierenparkje ligt achter het Dijkhuis. De bewoners van het Dijkhuis kijken uit op dit parkje. Ellenbroek is blij met dit initiatief. “Als er tussen deze geitjes een rotje valt schrikken ze zich lam. En vooral de angst die dan overblijft bij deze dieren. Hier kan echt geen vuurwerk ontstoken worden. Ik steek zelf ook wel vuurwerk af, want het is best leuk, maar ik doe het op een plek waar niemand er last van heeft”. Vanaf 28 december zal het bord aan het hek van het parkje worden bevestigd.

Nu al vijf vuurwerkvrij zones
In Borne, Hertme en Zenderen kunnen inwoners deze oud-en-nieuw zelf een vrijwillige vuurwerkvrije zone markeren. Er zijn inmiddels 4 locaties waar straks borden hangen: bij de hoofdingang van ’t Dijkhuis, bij de hoofdingang van het Kulturhus, bij de ingang van de parkeergarage en tussen ’t Dijkhuis en het Kulturhus. Er is ook nog een aanvraag ingediend voor Zenderen aan de Erve Escher. Wie deze jaarwisseling ook een vrijwillige vuurwerkvrije locatie wil markeren kan tot 20 december een aanvraag indienen via veiligheid@borne.nl.

Tips bij overtreding
De gemeente en politie kunnen de afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven. Wel zijn er een aantal tips gegeven.
• Loop rustig naar de persoon toe die het vuurwerk aan het afsteken is.
• Probeer een emotionele reactie zoveel mogelijk te voorkomen; blijf rustig. Verwijs naar de bordjes die wijzen op de vrijwillige vuurwerkvrijezone.
• Als de persoon die het vuurwerk afsteekt niet weet waarom er een vrijwillige vuurwerkvrijezone in dit gebied is, leg het dan rustig uit.
• Vraag netjes of de persoon in kwestie wil stoppen met het afsteken van het vuurwerk.
• Blijft de persoon in kwestie vuurwerk afsteken? Leg je bij de situatie neer. WA