CDA stelt vragen over procedure bestratingswerkzaamheden

Algemeen

Borne | CDA-raadslid Herald Lucas maakt zich zorgen over de staat waarin wegen na werkzaamheden worden achtergelaten. “Helaas ontkomen we er niet aan dat af en toe de bestrating opengebroken moet worden voor werkzaamheden ten behoeve van gas, water, elektra, glasvezel of andere voorzieningen. Wat we echter zien en horen is dat de bestrating er van tijd tot tijd niet meer zo netjes in ligt als voor de werkzaamheden.” Lucas doelt op werkzaamheden die niet op initiatief of in opdracht van de gemeente zelf worden uitgevoerd.

'Amateurs'
Als voorbeeld noemt Lucas de situatie van de Oude Es naar de Aldi. “Begin dit jaar is er een stroomkabel gelegd van het transformatorhuisje aan de Oude Es naar de Aldi. Men is begonnen met graven en na enige tijd werd de boel stilgelegd. De gemeente wist namelijk van niets. Gedeeltelijk lag alles open en dat is toen weer provisorisch gedicht. Nadat alles geregeld was met de gemeente is men verder gegaan met het leggen van de kabel. Hierna hebben een stel ‘amateurs’ de bestrating erin gelegd. Ik noem dit bewust ‘amateurs’ omdat deze mannen zelf zeiden dat ze nooit bestratingswerk deden en dat ze dit er even bij moesten doen van hun baas, de aannemer. Als je nu dus van het transformatorhuisje aan de Oude Es naar de Aldi loopt kun je precies zien waar de kabel is gelegd. De klinkers en tegels liggen er belabberd in.” De situatie zou al een ongeluk hebben veroorzaakt.

Via schriftelijke vragen aan het college van B en W wil Lucas weten of het bij de gemeente bekend is wanneer er werkzaamheden aan de bestrating worden uitgevoerd, of er op wordt gecontroleerd dat de herbestrating vervolgens deugdelijk gebeurt en welke acties de gemeente inzet als dit niet het geval blijkt te zijn. (AJ - BB)