Bewoners Tusveld willen geen weg door natuurgebied

Algemeen

Zenderen | Een rondwegstructuur langs de A1, om Zenderen heen, wordt in Borne en Zenderen gezien als een goede oplossing om het verkeersprobleem in Zenderen op te lossen. De zogenaamde variant 5 staat al lang op het verlanglijstje (en in de structuurvisie), maar leek altijd verre toekomstmuziek. Door de versnelde plannen om de A1/A35 aan te pakken en gelijktijdig te kijken naar de ‘onderliggende wegenstructuur’ zou er plots een mogelijkheid kunnen komen de weg toch eerder dan gepland aan te leggen, met medewerking van Rijk, Provincie en buurgemeenten.

Maar daar zou niet iedereen blij mee zijn. Tijdens het Politiek Beraad van vorige week dinsdagavond stond een memo op de agenda, waarin het college aangaf dat de variant 5 en overigens ook een oostelijke rondweg om Zenderen beide werden ingebracht in het verkorte onderzoek naar die ‘onderliggende wegenstructuur’. Het werd aangegrepen door twee bewoners van het Tusveld, het buurtschap aan de rand van Bornerbroek, om hun bezwaren tegen die 5 kenbaar te maken.

‘Groene long’
Jan Schabbink bejubelde het mooie gebied waar de weg dwars doorheen zou komen. “Een groene long, waar onlangs nog in is geïnvesteerd met de aanleg van De Doorbraak. Er komen veel fietsers en wandelaars. Het Tusveld heeft een grote recreatieve waarde. ”Hij had het over de reeën, de zilverreiger en het ijsvogeltje dat er sinds kort weer huist. “We schrokken ons een hoedje toen we hoorden van de plannen van de gemeente! Ik snap Zenderen wel, maar er zijn betere oplossingen.”

Door Jan Bartels, tevens voorzitter van de dorpsraad van Bornerbroek, werden die alternatieven meteen aangedragen. De oostelijke rondweg was er één van, maar ook een oud plan om een weg langs het spoor aan te leggen. Die zogenaamde ‘variant 3plus’, was wat hem betreft de beste oplossing en zou het groene gebied het minste aantasten.

‘Rood en groen’
“Waar we de weg ook aanleggen, ergens moet die door een natuurlijke omgeving”, antwoordde wethouder Herman Mulder, “het is een gebied waar rood en groen elkaar kruisen.”

De raadsleden hadden vooral vragen over de reden om toch die oostelijke rondweg om Zenderen in te brengen in het MIRT onderzoek met betrekking tot de A1/A35. De voorkeur ging toch duidelijk uit naar de 5 en moest je daar dan niet vol op inzetten? Volgens Mulder was er na overleg tussen ondernemers op bedrijventerrein Molenkamp, de dorpsraad van Zenderen en een klankbordgroep van de Raad besloten beide mogelijkheden mee te nemen. Helemaal duidelijk waarom werd het niet tijdens het Politiek Beraad.

Verbindingsweg
Tja, en dan is er de vraag of het wellicht sneller kunnen aanleggen van een variant 5 geen heroverweging van de Verbindingsweg zou moeten betekenen. Mieke Visser (SP) probeerde het nog een keer: “is het wel wenselijk om twee wegen aan te leggen?” In een vooronderzoek was geconcludeerd dat de aanleg van de 5 in ieder geval minder gebruik van de Verbindingsweg betekent.

“Ja”, zei Mulder, “als de 5 wordt aangelegd wordt het verkeer op de Verbindingsweg substantieel minder.” Mike de Boer (GB90) voegde er nog aan toe dat dat niet betekende dat de Verbindingsweg overbodig zou worden. En daar moest Mieke Visser het voorlopig maar mee doen. (AJ - BB)