“Hier in Borne gebeuren mooie dingen”,

Algemeen

Commissaris van de Koning Andries Heidema

Borne | Als eerste van 25 gemeenten bezocht de commissaris van de koning in Overijssel, Andries Heidema, Borne. Eerst werd er bijgepraat met het college van burgemeester en wethouders in het gemeentehuis. Daarna werd de sporthal ‘t Wooldrik bekeken en was er een ontvangst bij de Bornse Voetbal Vereniging in de kantine. Hier werd het project ’t Wooldrik toegelicht en gepraat met ambassadeurs van de wijk ’t Wensink zuid.

Borne is de eerste van de 25 gemeenten waar de commissaris een ambtsbezoek brengt. “Niet als een soort inspecteur, zoals dat in het verleden gebeurde, maar kijken waar de kracht van de samenleving zich bevindt en hoe we zaken samen voorelkaar kunnen krijgen. We willen als overheid samen initiatieven ondersteunen en ik zie hier in Borne hele mooi dingen gebeuren. Er is goed contact tussen de inwoners met de gemeente en allerlei instanties en die kunnen tot een dergelijk mooi project als ’t Wooldrik leiden. Ik vind dat prachtig”, zo sloot Heidema zijn bezoek af. Burgemeester Rob Welten bedankte Heidema voor zijn bezoek en gaf hem een kaartje voor de passiespelen mee. “Daar gaan we dan samen naartoe”, beloofde Heidema.

Buikpijn
Ervoor was Bram Donkers namens de gemeenteraad ingegaan op het project ’t Wooldrik. Heidema luisterde geïnteresseerd naar het mooie verhaal en wilde na afloop weten waar de buikpijn zat. Een van de aanwezige raadsleden daarover: “Ja, we zullen het waar moeten maken, er komt een grote druk op de vrijwilligers te staan. De vraag is redden we het financieel, dit najaar komt er een investering van 18 miljoen, dat is wel iets. De sporthallen gaan plat en dat wordt nog wel een dingetje, maar de samenwerking is prima. Er zijn naast de ambtenaren en de politiek ook 30 sportverenigingen bij betrokken. In totaal maken 2000 mensen gebruik van deze sporthal en met de twee scholen erbij wordt dat alleen maar meer, dus echt buikpijn… nee”.

Borne Werkt
Bert Bosman vertelde over het project Borne Werkt waarbij inactieven helpen bij werkzaamheden in Borne. Ook veel van de statushouders zijn bij Borne Werkt gekomen. Zij hadden voor het bezoek allemaal hapjes gemaakt. Heidema wilde deze graag proeven. Bosman vertelde dat deze mensen een belangrijke schakel zijn bij vele maatschappelijk processen. “Zonder hen was de sportkantine niet van de grond gekomen”, zo vulde een sporter aan.

Proeftuin
‘t Wensink zuid was vertegenwoordigd door een aantal ambassadeurs en de projectleider. Die schilderde de problematiek van ‘t Wensink. “Eerst was het duidelijk, we hebben een oude wijk en de straten moesten op de schop. Het hemelwater zou anders opgevangen worden, maar nu komt daar ineens de energietransitie bij en ligt alles stil”. Een opmerking waarvoor hij bijval kreeg van de ambassadeurs uit de wijk. Een bewoner stelde zowel zijn voor- als achtertuin ter beschikking voor de energietransitie. Dat vond Heidema interessant. “Je kunt natuurlijk stil blijven zitten en wachten, maar gebruik die mogelijkheid eens om te onderzoeken wat daar mogelijk is. Wellicht gaat de hele wijk daarin mee”. “Ja, en dan misschien de hele gemeente wel” zo werd aan de grote tafel geopperd. En zo ging het regelmatig, heel informeel, heen en weer. Er hing een positieve en open sfeer waarbij alle aanwezigen hun zegje konden doen. “We zijn dan wellicht niet de mooiste gemeente van Overijssel, ook niet de grootste maar wel de leukste, met een warme gemeenschap en betrokkenheid waar samendoen hoog in het vaandel staat”, zo sloot burgemeester Rob Welten af. (WA)