Waar ouders grootverbruikers zijn...

De Wheele

Een op de vier kinderen zit elke dag meer dan drie uur achter de televisie, een tablet, een computer of een smartphone. Dit heb ik niet zelf verzonnen, maar gelezen als uitkomst van een onderzoek van de Zwolse lector Jeugd en Media Peter Nikken en Mediawijzer.nl. Dit is een onderzoek naar de invloed van moderne media op met name jonge kinderen. De opgedane kennis hieruit wordt onder meer gebruikt in pedagogische opleidingen. Het onderzoek laat grote verschillen zien in de houding van jonge ouders ten opzichte van de media.

Volgens de onderzoeker is bij 'schermgedrag' van kinderen een duidelijke link te zien met het gedrag van de ouders. Hij stelt daarom dat ouders die de hele dag veel aandacht besteden aan hun smartphone, tablet of computer geen goed voorbeeld geven aan hun kind(eren). Hoe meer ouders in de weer zijn met die apparaten, hoe meer kinderen dat ook doen. Kinderen die op jonge leeftijd al zo veel achter schermen zitten lopen risico’s op bijvoorbeeld het ontwikkelen van overgewicht en het achterblijven van prestaties later op school. De effecten als gevolg van langdurig een verkeerde houding en het minder bewegen zijn bekend.
Er zijn ouders die strikt zijn in het beperken van het schermgebruik van hun kinderen. Zij stellen bijvoorbeeld dat hooguit een uur per dag genoeg is. In andere gezinnen wordt daar minder op gestuurd en brengen de peuters en kleuters soms wel zes uur per dag door met TV, tablet en telefoon. De onderzoeker stelt daarom in zijn bevindingen het volgende: ”Waar ouders grootverbruikers zijn, zijn kinderen dat veelal ook”.
We weten al heel lang dat te veel gebruik van de 'devices' ten koste gaat van slapen, buiten spelen en sociale contacten met andere kinderen. Nikken geeft daarom het advies aan de ouder om streng te zijn voor het kind en zichzelf. Het gaat hier niet om een foutje dat later eenvoudig is te herstellen. Het vraagt om weloverwogen keuzes en consequent zijn.

Wij maken in het onderwijs ook steeds meer gebruik van de verschillende devices. Het is een groot voordeel dat de leerlingen hierdoor op hun eigen niveau kunnen werken. De leerkracht kent de voordelen van het beter kunnen volgen van het kind en minder nakijkwerk. Aan de andere kant is nog steeds niet bewezen dat het gebruik wel de positieve effecten heeft op de resultaten die we voor ogen hebben. Voor ons, in het onderwijs, is het dus ook goed om te blijven nadenken over wat overmatig gebruik voor de kinderen en onszelf kan betekenen. Want wat thuis mogelijk al in de ochtend begint telt natuurlijk door onder schooltijd en ook weer daarna in de uren tot het naar bed gaan. En... soms zelfs nog daarna!

Hans Mulder.